e-Myto

NA CO PRZEWOŹNICY POWINNI ZWRÓCIĆ UWAGĘ PRZY PODŁĄCZENIU SIĘ?

Coraz większa jest konkurencja na rynku przedsiębiorstw, zajmujących się monitoringiem pojazdów poprzez GPS, i to nie wszystko jedno u którego pośrednika przekazującego dane i według jakich kryteriów przewoźnicy wybierają najbardziej korzystne rozwiązanie. Ponieważ do tego, żeby do systemu e-opłat drogowych wprowadzonego 1 lipca mogła dołączyć firma, zajmująca się satelitarnym monitorowaniem pojazdów, oprócz zawarcia umowy musi jeszcze spełnić warunki rygorystycznej kontroli kwalifikującej. Audytorzy ci, oprócz jakości oferowanych usług sprawdzają też możliwości infrastrukturalne, zabezpieczające zaplecze. Dlatego jest bardzo ważne, żeby przed podpisaniem umowy przewoźnicy przekonali się o tym, czy kontrahent posiada już taką klasyfikację lub kiedy ewentualnie będzie w jej posiadaniu.

 

Przy wyborze urządzenia pokładowego należy pamiętać przede wszystkim o jakości, gdyż w przypadku tak delikatnych urządzeń elektronicznych to szybko się opłaci. Warto wiedzieć, że zapewnienie stanu urządzenia, umożliwiającego działanie jest odpowiedzialnością przewoźnika: jeżeli wjedzie na odcinek płatny mając wadliwe urządzenie, to zapłata kary wynikającej z tego – osiągającej często kilkaset tysięcy forintów – zawsze należy do jego obowiązków. Ponadto, należy zwrócić większą uwagę na warunki gwarancji, unikając tym samym problemy związane z serwisowaniem, oraz warto wyjaśnić również dodatkowe dostępne funkcje, takie jak na przykład automatyczne ustawienie liczby osi i funkcja kontroli wniesienia opłaty. Nie jest bez znaczenia również to, że w wielu poszczególnych przypadkach z takim urządzeniem są związane również usługi telematyczne, dzięki którym przewoźnicy mogą osiągnąć jeszcze większą efektywność kosztową. Firma WebEye Magyarország Kft. na przykład poprzez swój system eTachograph może zapewnić kierowcy informacje w czasie realnym o pozostałym dziennym, tygodniowym lub 28 dniowym czasie jazdy.

z powrotem