e-Myto

Czym jest HU-GO?

Wkrótce zostanie wprowadzony na Węgrzech elektroniczny system pobierania opłaty drogowej proporcjonalnej do przejechanej trasy o nazwie HU-GO.

 

System startuje od 1 lipca 2013 r. (Który) i będzie obowiązywał na wyznaczonych odcinkach węgierskiej sieci dróg (autostrady, drogi szybkiego ruchu i drogi główne) o łącznej długości 6513 km.

 

Nowy system o nazwie HU-GO odpowiada dyrektywie Unii Europejskiej 2004/52/WE która zakładała powstania Europejskiej Usługi Opłaty Elektronicznej (European Electronic Toll Service – EETS).

 

Jakie pojazdy muszą korzystać z nowego systemu?

Od 1 lipa 2013 roku obowiązek uiszczania proporcjonalnej do przejechanej odległości opłaty drogowej dotyczy pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie calkowitej przekraczającej 3,5 tony. (Autobusy, samochody osobowe i te z homologacją ciężarową do 3,5t mają drogi płatne na dotychczasowych zasadach)

 

Od czego zależy wysokość opłat?

Wielkość tej opłaty jest proporcjonalna do przejechanej odległości i zależy od rodzaju wykorzystywanej drogi (autostrada, droga szybkiego ruchu lub droga główna), kategorii pojazdu samochodowego zależnie od osi (J2, J3, J4), jak i jego klasyfikacji ekologicznej.

 

Wysokość opłat (HUF / km z VAT)

Kategoria ekologiczna J2 (dwie osie) J3 (dwie osie) J4 (dwie osie)
Droga szybkiego ruchu Droga główna Droga szybkiego ruchu Droga główna Droga szybkiego ruchu Droga główna
A (≥ EURO III.) 42,41 18,04 59,52 31,23 86,70 54,07
B (EURO II.) 49,89 21,23 70,02 36,75 108,38 67,60
C (EURO I.) 57,38 24,41 80,53 42,26 130,06 81,11

 

W jaki sposób składa się deklarację o przejechanej trasie?

 

Ustawa wyznaczyła Spółkę Állami Autópálya Kezelő Zrt (ÁAK) (Państwowy Zarządca Autostrad SA) do wypełnienia zadań związanych z pobieraniem opłat i generalną dostawą usługi opłaty elektronicznej, ale będzie ona odgrywała ważną rolę także we wsparciu kontroli.

 

W systemie HU-GO opłatę drogową można zgłosić w dwojaki sposób:

1.   za pomocą urządzenia pokładowego (za pośrednictwem podmiotu działającego na Węgrzech)

2.   wykupionym z góry biletem na określoną trasę (relację).

 

1. Korzystanie z urządzenia pokładowego pośredników deklaracji

W tym przypadku rozliczenie odbywa się na podstawie danych uzyskanych z urządzenia zbierającego dane GPS. Dane te zostaną przekazane przez firmę świadczące usługi monitoringu, tj. przez pośrednika deklaracji, do operatora systemu HU-GO „AAK”, który pobiera opłaty z konta rozliczeniowego utworzonego u niego. Środki na koncie muszą być (środki z góry) wpłacone z góry i muszą być wystarczające na cały przejazd drogami płatnymi.

Warunkiem stosowania tej metody jest uprzednia bezpłatna rejestracja internetowa na stronie www.hu-go.hu oraz zawarcie umowy z pośrednikiem deklaracji. Dla użytkowników często korzystających z węgierskiej sieci dróg.

 

2. Bilet na daną relację

Użytkownicy dróg na internetowym portalu obsługi klienta systemu HU-GO lub w terminalach, które będą umieszczone w punktach sprzedaży utworzonych na terenie kraju będą mieli możliwość do wstępnego zaplanowania swojej trasy. Bilety do nabycia maksymalnie 30 dni wcześcniej. Nabyty w ramach przedsprzedaży bilet na daną trasę będzie ważny przez 2 dni kalendarzowe, a bilet na daną trasę wykupiony bezpośrednio przed skorzystaniem z odcinka podlegającego opłacie, do końca następnego dnia kalendarzowego i w obydwu przypadkach uprawnia do jednokrotnego przejazdu, w tym wyłącznie po zaplanowanej trasie.

Ta usługa jest korzystna dla użytkowników, którzy nieregularnie korzystają z węgierskiego obszaru poboru opłat, i dla tych, którzy jeżdżą po zaplanowanych z góry trasach.

 

Kontrole

W węgierskim systemie HU-GO kontrola uiszczenia opłaty zasadniczo odbywać się będzie za pomocą zainstalowanych w sposób trwały stacji kontroli oraz ruchomych urządzeń kontrolnych zainstalowanych w pojazdach.

W utworzonym na Węgrzech systemie pobierania opłaty drogowej proporcjonalnej do przejechanej odległości oprócz istniejących już urządzeń kontroli opłaty będzie zainstalowanych 74 nowych trwałych stacji kontrolnych oraz 45 nowych mobilnych jednostek kontrolnych, aby (została zachowana ciągła) kontrola poboru opłat nad tym rozszerzonym do poziomu krajowego obszarze przebiegała płynnie oraz by wspierała wykonanie zadań oficjalnych. Sankcje przeciwko nieuprawnionym użytkownikom dróg będzie wymierzała Policja, która na te potrzeby otrzyma 50 nowych jednostek mobilnych. Oprócz tego, po stronie wyjazdu na drogowych przejściach granicznych będą lokalizowane dodatkowe punkty kontrolne. Nieuprawnione korzystanie z dróg podlega karze grzywny.

W przypadku wykrycia wykroczeń wymierzanie kary grzywny może nastąpić w dwojaki sposób:

  • w przypadku kontroli drogowej użytkownika drogi – poprzez zatrzymanie;
  • w przypadku kontroli bez zatrzymania, z zastosowaniem zasady tzw. obiektywnej odpowiedzialności – przeciwko zarejestrowanemu w ewidencji pojazdów właścicielowi lub przewoźnikowi.

W przypadku osób zagranicznych karę wymierzoną bez zatrzymania na miejscu nadal można będzie pobrać w późniejszym terminie, czyli w czasie, gdy nieuprawniony użytkownik dróg ponownie wróci na Węgry.

źródło: www.autopalya.hu