e-Myto

W jaki sposób można rozliczyć opłatę drogową?

W systemie HU-GO opłatę drogową można zgłosić w dwojaki sposób:

1.   wykupionym z góry biletem na określoną trasę (relację).
2.   za pomocą urządzenia pokładowego (za pośrednictwem podmiotu działającego na Węgrzech)

 
Co to są bilety jednorazowe?

Użytkownicy dróg na internetowym portalu obsługi klienta systemu HU-GO lub w terminalach, które będą umieszczone w punktach sprzedaży utworzonych na terenie kraju będą mieli możliwość do wstępnego zaplanowania swojej trasy. Bilety do nabycia maksymalnie 30 dni wcześcniej. Nabyty w ramach przedsprzedaży bilet na daną trasę będzie ważny przez 2 dni kalendarzowe, a bilet na daną trasę wykupiony bezpośrednio przed skorzystaniem z odcinka podlegającego opłacie, do końca następnego dnia kalendarzowego i w obydwu przypadkach uprawnia do jednokrotnego przejazdu, w tym wyłącznie po zaplanowanej trasie. Ta forma jest korzystna dla takich użytkowników, którzy nieregularnie korzystają z węgierskiego obszaru poboru opłat, ale przejeżdżających po zaplanowanych z góry trasach.

 

Co to jest deklaracja elektroniczna?

Oznacza ona przekazanie danych elektronicznych przez pośrednika deklaracji do operatora systemu HU-GO, tj. do AAK za pomocą urządzenia pokładowego GPS.

 

Jako rolę odgrywa pośrednik deklaracji?

Metoda monitorowania bazująca na przebytym dystansie, w oparciu o współrzędne zbieranych przez jednostkę pokładową pojazd. Podstawą tego zabiegu jest usługodawca systemu zarządzania flotą GPS działający jako pośrednik. Wysyła informacje o pojeździe do Elektronicznego systemu opłat drogowych HU-GO. Użytkownicy mogą regulować płatności w systemie prepaid, co oznacza że muszą przesłać środki na konto utworzone podczas rejestracji (gdzie są one w posiadaniu obsługi elektronicznch płatności drogowych tj. Pąństwowego Zarządcy Autostrad).
Dodatni stan konta pozwala na wykorzystanie funduszy na opłaty drogowe. Wymogiem korzystania z tej usługi jest rejestracja u dostawcy elektronicznych płatności (ÁAK).
Jest to wygodne rozwiązanie dla przewoźników często korzystających z odcinków drogi objętej opłatami.

 

iStock_000019248186XSmall

z powrotem